Equip més nombrós 2ª cicloturista NA MARGA SOMRIU 2016

imatge: